Slovakia Dog Cup

 

Saarloosci a jejich úspěchy na Slovensku v 1. ročníku Slovakia Dog Cupu. Moc děkujeme paničce Agbarka, Danielce, za upozornění a jí i všem ostatním také gratulajda. Každý úspěch Saarloosků jako takových moc potěši.

Slovakia Dog Cup