Atrejek s Parhelií (Antiopa) odjeli do svých nových domovů

Today left for their new homes Atrej and Parhelia (Antiopa). In front of them is a long journey but I hope that at its end when they finally see their new homes, they will be as bad, wild and terrible little pups as here . Wish you all the best our lillte ones. Thank you Ninni and Stian for taking care of these little evils who are so precious to us. 💞💞

Dnes se do nových domovů vydali Atrejek s Parhelinkou (Antiopa). Před nimi je dlouhá cesta, ale doufám, že na jejím konci ve svých nových domovech to budou stejně hrozní a divocí darebáci jako tady . Přejeme vám všechno nejlepší naši maličtí. Moc děkuji Ninni a Stiane, že se o tyhle malý čertíky, kteří pro nás tolik znamenají postaráte. 💞