Altasea – red/červená – is on her way home/je na své cestě domů

Today left us our „smallest“ one – red Altasea. She is going to live in Italy with Antonella. We wish her many sunny days together with her pack and life full of nice adventures. 💋 💓

Dnes od nás odjela naše „nejmenší“ – červená Altasea. Bude žít společně s Antonellou v Itálii. Přejeme jí mnoho slunečných dní s její smečkou a život plný krásných dobrodružství. 💋